Nákupní košík

V košíku nemáte žádné zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

 

Prodávající
RadanSport s.r.o.
Za Otýlií 10
370 01 České Budějovice
IČ: 26098806
DIČ: CZ266098806
tel. +420 387 411 543

Kupující
Jméno a příjmení kupujícího:

 Adresa:

 Kontaktní údaje (e-mail, telefon):

 

Dne ................. jsem s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu č. .................

jejímž předmětem bylo zboží:

 

Zboží jsem převzal(a) dne ................. od dopravní společnosti, doklad o koupi č. .................

Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu. Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl(a) jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním §1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.

 

Zboží zasílám zpět a zároveň vás tímto žádám o:

 1) poukázání kupní ceny ................. Kč

 ve prospěch bankovního účtu č. ..................................

 2) výměnu za jiné zboží:

 rozdíl v ceně zaplatím případně poukažte na můj účet č. ..................................

 Žádám o vyřízení do 14-ti dnů od doručení tohoto odstoupení.

 S pozdravem

  

.............................                                                                                                 dne:.............................

podpis kupujícího

Příloha: daňový doklad / faktura č. .................