Záruky a reklamace

Záruka


Ze zákona máte nárok na 2-letou záruční lhůtu a nákup v našem e-shopu není vyjímkou. Záruční doba běží vždy od převzetí zboží.  Do záruční doby se nepočítá doba vyřizování reklamace zboží. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou). Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

Vrácení zboží


Máte možnost zboží vrátit bez udání důvodu do 14-ti dnů po jeho obdržení, peníze za zboží včetně nákladů na dodání Vám budou vráceny dohodnutým způsobem. (vrácení nákladů na dopravu zpět se nevztahuje na případ, kdy zákazník vrátí pouze část objednávky). Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, takováto zásilka nebude z naší strany přijata. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. Ke zboží musí být vždy přiložen daňový doklad, který jste ke zboží obdrželi. Pokud jste nakupoval jako spotřebitel, můžete vyplnit následující formulář a zboží odeslat na naší adresu provozovny uvedenou v kontaktech.

Reklamace


Vždy se snažíme ujistit, že není odesíláno žádné vadné zboží. Ale je jasné, že nelze zkontrolovat vše. Jestliže obdržíte vadné zboží nebo zboží, které jste si neobjednali, ihned nás kontaktujte, přesně popište závadu a my vám po konzultaci zašleme náhradu v nejkratším možném termínu.

Nikdy neposílejte zásilky zpět bez předchozí domluvy.
Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bezplatně, u neoprávněných účtujeme dopravné a manipulační poplatek ve výši 300 Kč. Poškození při dopravě není důvodem pro reklamaci - tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí.


Rozpor s kupní smlouvou


V případě, že při převzetí není námi dodané zboží ve shodě s kupní smlouvou, můžete zboží reklamovat dle platných reklamačních pravidel a zboží bude bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedeno do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě nebo bezplatně vyměněno. Rozpory s kupní smlouvou včetně vad spotřebního zboží je možné reklamovat po celou záruční dobu, tedy 24 měsíců od převzetí zboží.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v den odeslání objednávky zákazníkem. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním a občanským zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními úpravami.