BASEBALL & SOFTBALL

Baseball je velmi oblíbená míčová hra, její název pochází z anglických slov base (meta) a ball (míč). Této hry se účastní dvě devítičlenná družstva. Baseball nepatří až k tak náročným sportům, hráči většinou postačí naučené činnosti – házení, chytání míče, odpal míče a rychlý běh. Nedílnou součástí je správné oblečení, pálka, mety a míček. Softball je pálkovací sport, vyvinutý z baseballu jako jeho rychlejší verze. Hrají dvě družstva o devíti lidech. Jedno družstvo je v hřišti, druhé na pálce; postupně se vystřídají. Hřiště má tvar pravoúhlé výseče.

Jaké jsou rozdíly mezi softballem a baseballem? 

Ačkoliv se tyto dvě hry liší, bývají často zaměňovány. Baseball je fyzicky náročnější. Další herní prvky jsou podobné – základní charakteristika hry, tvar hřiště, počet hráčů apod. Historicky mladší je softball, ten se začal hrát koncem 19. století „přenesením“ baseballu do tělocvičny. Po různých úpravách byl přenesen opět na venkovní hřiště a stala se z něj samostatná pálkovací hra.

Hřiště

Prvním rozdílem je velikost hřiště. Zatímco tvar zůstává stejný, velikost se mění. Rozměr základního hracího pole (čtverce) je u Baseballu 27,45 m, u softballu 18,30 m. Tím se mění i rozmístění met a délka ramen hřiště. Nadhazovací meta je u baseballu nad úrovní hřiště (na nadhazovacím pahorku – výška: 0,254 m, úpatí tvoří kruh o poloměru 2,75 m), softballové hřiště má mety v jedné rovině.

Pálka a míček

Softball užívá i jiného náčiní. Baseball se hraje s podstatně menším míčkem, avšak lehčím a tvrčím. Jádro míčku tvoří korek obalený vrstvou nití, to celé je zalité gumou a obaleno ještě větší vrstvou nití. Potažen je silnou kůží. Hmotnost se pohybuje od 142 do 149 g. Obvod měří 229-235 mm. Pálka je naopak u baseballu větší (rozměry viz výše). Z toho vyplývá, že odpaly jsou v průměru prudší a delší (k tomu je přizpůsobeno hřistě, vybavení i kondice hráčů). V softballu je míček větší – obvod 27,9 cm nebo 30,5 cm a váží 178 – 198,4 gramů. Míček na baseball je menší – obvod 22,9 – 23,5 cm a váží 142 – 149 gramů.

Systém hry

Oba sporty se hrají na tzv. směny. Jedna směna je v podstatě úsek hry mezi „vyoutováním“ obou dvou týmů; jinými slovy dojde ke třem autům u jednoho útočícího družstva, pak nastupuje do útoku jeho soupeř. Poté, co se nasčítají další tři auty i pro soupeře, končí první směna.

Softball se hraje na 7 směn, baseball na 9 směn.

Nadhoz

Tady nastává největší a na první pohled nejpatrnější rozdíl mezi těmito hrami. Zatímco u baseballu může nadhazovač použít jakýkoliv styl (většinou se však nadhazuje horem, což umožňuje dát míčku vyšší rychlost i rotaci), pak v u druhého sportu tento hráč využívá podle pravidel výhradně podání spodem. Tyto nadhozy jsou pomalejší, zato díky velikost a struktuře míčku lze využít rotace, kdy míč dokáže vybočit až o dva metry.